Trừu tượng - NHA85

*Tên sản phẩm : 

    ĐẠT MA TỔ SƯ ẨN HIỆN

+ Kích thước    : 

    Cao 65cm x 40cm x 35cm

+ Trọng Lượng: 

    120kg

+ Chất liệu       :   

   Cẩm thạch đen Sản phẩm khác

NHA05
Giá: Liên hệ
NHA45
Giá: Liên hệ
NHA57
Giá: Liên hệ
NHA09
Giá: Liên hệ
NHA08
Giá: Liên hệ
NHA60
Giá: Liên hệ
NHA34
Giá: Liên hệ
NHA54
Giá: Liên hệ