Trừu tượng - NHA36

* Tên sản phẩm :

    HỢP TÁC

+Kích thước    : 

 Cao 230cm x 35cm x 35cm

+Trọng lượng : 

   750kg

+Chất liệu       : 

  Cẩm thạch trắng Sản phẩm khác

NHA28
Giá: Liên hệ
NHA13
Giá: Liên hệ
NHA11
Giá: Liên hệ
NHA04
Giá: Liên hệ
NHA43
Giá: Liên hệ
NHA64
Giá: Liên hệ
NHA49
Giá: Liên hệ
NHA01
Giá: Liên hệ