Trừu tượng - NHA36

* Tên sản phẩm :

    HỢP TÁC

+Kích thước    : 

 Cao 230cm x 35cm x 35cm

+Trọng lượng : 

   750kg

+Chất liệu       : 

  Cẩm thạch trắng Sản phẩm khác

NHA09
Giá: Liên hệ
NHA12
Giá: Liên hệ
NHA38
Giá: Liên hệ
NHA19
Giá: Liên hệ
NHA70
Giá: Liên hệ
NHA35
Giá: Liên hệ
NHA32
Giá: Liên hệ
NHA57
Giá: Liên hệ