Trừu tượng - NHA80

* Tên sản phẩm :

    CÔ GÁI CÁCH ĐIỆU   

+ Kích thước    :  

   Cao 90cm x 45cm x 30cm

+ Trọng lượng  :   

    95kg

+ Chất liệu         :   

    Đá  sa thạch    Sản phẩm khác

NHA71
Giá: Liên hệ
NHA75
Giá: Liên hệ
NHA77
Giá: Liên hệ
NHA16
Giá: Liên hệ
NHA64
Giá: Liên hệ
NHA17
Giá: Liên hệ
NHA68
Giá: Liên hệ
NHA33
Giá: Liên hệ