Trừu tượng - NHA80

* Tên sản phẩm :

    CÔ GÁI CÁCH ĐIỆU   

+ Kích thước    :  

   Cao 90cm x 45cm x 30cm

+ Trọng lượng  :   

    95kg

+ Chất liệu         :   

    Đá  sa thạch    Sản phẩm khác

NHA46
Giá: Liên hệ
NHA19
Giá: Liên hệ
NHA62
Giá: Liên hệ
NHA44
Giá: Liên hệ
NHA28
Giá: Liên hệ
NHA06
Giá: Liên hệ
NHA31
Giá: Liên hệ
NHA57
Giá: Liên hệ