Trừu tượng - NHA80

* Tên sản phẩm :

    CÔ GÁI CÁCH ĐIỆU   

+ Kích thước    :  

   Cao 90cm x 45cm x 30cm

+ Trọng lượng  :   

    95kg

+ Chất liệu         :   

    Đá  sa thạch    Sản phẩm khác

NHA03
Giá: Liên hệ
NHA13
Giá: Liên hệ
NHA67
Giá: Liên hệ
NHA55
Giá: Liên hệ
NHA08
Giá: Liên hệ
NHA117
Giá: Liên hệ
NHA57
Giá: Liên hệ
NHA36
Giá: Liên hệ