Trừu tượng - NHA80

* Tên sản phẩm :

    CÔ GÁI CÁCH ĐIỆU   

+ Kích thước    :  

   Cao 90cm x 45cm x 30cm

+ Trọng lượng  :   

    95kg

+ Chất liệu         :   

    Đá  sa thạch    Sản phẩm khác

NHA20
Giá: Liên hệ
NHA32
Giá: Liên hệ
NHA08
Giá: Liên hệ
NHA85
Giá: Liên hệ
NHA28
Giá: Liên hệ
NHA41
Giá: Liên hệ
NHA71
Giá: Liên hệ
NHA27
Giá: Liên hệ