Trừu tượng - NHA80

* Tên sản phẩm :

    CÔ GÁI CÁCH ĐIỆU   

+ Kích thước    :  

   Cao 90cm x 45cm x 30cm

+ Trọng lượng  :   

    95kg

+ Chất liệu         :   

    Đá  sa thạch    Sản phẩm khác

NHA43
Giá: Liên hệ
NHA119
Giá: Liên hệ
NHA46
Giá: Liên hệ
NHA31
Giá: Liên hệ
NHA40
Giá: Liên hệ
NHA56
Giá: Liên hệ
NHA20
Giá: Liên hệ
NHA57
Giá: Liên hệ