Trừu tượng - NHA80

* Tên sản phẩm :

    CÔ GÁI CÁCH ĐIỆU   

+ Kích thước    :  

   Cao 90cm x 45cm x 30cm

+ Trọng lượng  :   

    95kg

+ Chất liệu         :   

    Đá  sa thạch    Sản phẩm khác

NHA54
Giá: Liên hệ
NHA41
Giá: Liên hệ
NHA38
Giá: Liên hệ
NHA75
Giá: Liên hệ
NHA20
Giá: Liên hệ
NHA50
Giá: Liên hệ
NHA39
Giá: Liên hệ
NHA11
Giá: Liên hệ