Trừu tượng - NHA76

*Tên sản phẩm : 

   TRONG ĐÁ  

+ Kích thước    :

    Cao 110cm x 35cm x 20cm

+ Trọng lượng  :   

    105kg

+ Chất liệu         :   

    Cẩm thạch trắng Sản phẩm khác

NHA45
Giá: Liên hệ
NHA28
Giá: Liên hệ
NHA12
Giá: Liên hệ
NHA01
Giá: Liên hệ
NHA31
Giá: Liên hệ
NHA80
Giá: Liên hệ
NHA36
Giá: Liên hệ
NHA59
Giá: Liên hệ