Trừu tượng - NHA44

 

     * Tên sản phẩm :
       VENUS 

    + Kích thước    : 
       Cao 120cm x 40cm x 30cm

    + Trọng lượng : 
       240kg

    + Chất liệu       :
      Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHA28
Giá: Liên hệ
NHA63
Giá: Liên hệ
NHA30
Giá: Liên hệ
NHA59
Giá: Liên hệ
NHA12
Giá: Liên hệ
NHA09
Giá: Liên hệ
NHA35
Giá: Liên hệ
NHA01
Giá: Liên hệ