Trừu tượng - NHA44

 

     * Tên sản phẩm :
       VENUS 

    + Kích thước    : 
       Cao 120cm x 40cm x 30cm

    + Trọng lượng : 
       240kg

    + Chất liệu       :
      Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHA49
Giá: Liên hệ
NHA119
Giá: Liên hệ
NHA67
Giá: Liên hệ
NHA91
Giá: Liên hệ
NHA50
Giá: Liên hệ
NHA05
Giá: Liên hệ
NHA62
Giá: Liên hệ
NHA53
Giá: Liên hệ