Trừu tượng - NHA44

 

     * Tên sản phẩm :
       VENUS 

    + Kích thước    : 
       Cao 120cm x 40cm x 30cm

    + Trọng lượng : 
       240kg

    + Chất liệu       :
      Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHA26
Giá: Liên hệ
NHA77
Giá: Liên hệ
NHA38
Giá: Liên hệ
NHA13
Giá: Liên hệ
NHA64
Giá: Liên hệ
NHA28
Giá: Liên hệ
NHA41
Giá: Liên hệ
NHA47
Giá: Liên hệ