Trừu tượng - NHA01

*Tên sản phẩm : 

    SUY TƯ   

+ Kích thước       :  

   Cao 140cm x 100cm x 55cm 

 + Trọng lượng : 

      260kg

+  Chất liệu          :    

      Cẩm thạch xámSản phẩm khác

NHA50
Giá: Liên hệ
NHA56
Giá: Liên hệ
NHA13
Giá: Liên hệ
NHA07
Giá: Liên hệ
NHA65
Giá: Liên hệ
NHA79
Giá: Liên hệ
NHA60
Giá: Liên hệ
NHA55
Giá: Liên hệ