Trừu tượng - NHA01

*Tên sản phẩm : 

    SUY TƯ   

+ Kích thước       :  

   Cao 140cm x 100cm x 55cm 

 + Trọng lượng : 

      260kg

+  Chất liệu          :    

      Cẩm thạch xámSản phẩm khác

NHA14
Giá: Liên hệ
NHA77
Giá: Liên hệ
NHA58
Giá: Liên hệ
NHA28
Giá: Liên hệ
NHA32
Giá: Liên hệ
NHA80
Giá: Liên hệ
NHA70
Giá: Liên hệ
NHA04
Giá: Liên hệ