Trừu tượng - NHA01

*Tên sản phẩm : 

    SUY TƯ   

+ Kích thước       :  

   Cao 140cm x 100cm x 55cm 

 + Trọng lượng : 

      260kg

+  Chất liệu          :    

      Cẩm thạch xámSản phẩm khác

NHA16
Giá: Liên hệ
NHA28
Giá: Liên hệ
NHA117
Giá: Liên hệ
NHA45
Giá: Liên hệ
NHA05
Giá: Liên hệ
NHA66
Giá: Liên hệ
NHA51
Giá: Liên hệ
NHA11
Giá: Liên hệ