Trừu tượng - NHA01

*Tên sản phẩm : 

    SUY TƯ   

+ Kích thước       :  

   Cao 140cm x 100cm x 55cm 

 + Trọng lượng : 

      260kg

+  Chất liệu          :    

      Cẩm thạch xámSản phẩm khác

NHA14
Giá: Liên hệ
NHA05
Giá: Liên hệ
NHA41
Giá: Liên hệ
NHA04
Giá: Liên hệ
NHA27
Giá: Liên hệ
NHA07
Giá: Liên hệ
NHA64
Giá: Liên hệ
NHA78
Giá: Liên hệ