Trừu tượng - NHA46

*Tên sản phẩm :  

    DÂY TƠ HỒNG       

+Kích thước    :  

    Cao 160cm x 95cm x 35cm

+Trọng lượng :  

    290kg

+Chất liệu        :   

   Cẩm thạch xám Sản phẩm khác

NHA19
Giá: Liên hệ
NHA51
Giá: Liên hệ
NHA62
Giá: Liên hệ
NHA39
Giá: Liên hệ
NHA47
Giá: Liên hệ
NHA38
Giá: Liên hệ
NHA11
Giá: Liên hệ
NHA40
Giá: Liên hệ