Trừu tượng - NHA46

*Tên sản phẩm :  

    DÂY TƠ HỒNG       

+Kích thước    :  

    Cao 160cm x 95cm x 35cm

+Trọng lượng :  

    290kg

+Chất liệu        :   

   Cẩm thạch xám Sản phẩm khác

NHA15
Giá: Liên hệ
NHA85
Giá: Liên hệ
NHA77
Giá: Liên hệ
NHA44
Giá: Liên hệ
NHA70
Giá: Liên hệ
NHA53
Giá: Liên hệ
NHA30
Giá: Liên hệ
NHA45
Giá: Liên hệ