Trừu tượng - NHA46

*Tên sản phẩm :  

    DÂY TƠ HỒNG       

+Kích thước    :  

    Cao 160cm x 95cm x 35cm

+Trọng lượng :  

    290kg

+Chất liệu        :   

   Cẩm thạch xám 



Sản phẩm khác

NHA09
Giá: Liên hệ
NHA11
Giá: Liên hệ
NHA41
Giá: Liên hệ
NHA119
Giá: Liên hệ
NHA57
Giá: Liên hệ
NHA60
Giá: Liên hệ
NHA15
Giá: Liên hệ
NHA21
Giá: Liên hệ