Trừu tượng - NHA64

*Tên sản phẩm :

   DÁNG XUÂN  

+Kích thước    :

   Cao 210cm x 45cm x 35cm

+Trọng lượng :  

   540kg

+Chất liệu       :   

   Cẩm thạch xámSản phẩm khác

NHA03
Giá: Liên hệ
NHA84
Giá: Liên hệ
NHA05
Giá: Liên hệ
NHA44
Giá: Liên hệ
NHA117
Giá: Liên hệ
NHA17
Giá: Liên hệ
NHA47
Giá: Liên hệ
NHA11
Giá: Liên hệ