Trừu tượng - NHA64

*Tên sản phẩm :

   DÁNG XUÂN  

+Kích thước    :

   Cao 210cm x 45cm x 35cm

+Trọng lượng :  

   540kg

+Chất liệu       :   

   Cẩm thạch xámSản phẩm khác

NHA45
Giá: Liên hệ
NHA11
Giá: Liên hệ
NHA58
Giá: Liên hệ
NHA39
Giá: Liên hệ
NHA19
Giá: Liên hệ
NHA03
Giá: Liên hệ
NHA15
Giá: Liên hệ
NHA33
Giá: Liên hệ