Trừu tượng - NHA64

*Tên sản phẩm :

   DÁNG XUÂN  

+Kích thước    :

   Cao 210cm x 45cm x 35cm

+Trọng lượng :  

   540kg

+Chất liệu       :   

   Cẩm thạch xámSản phẩm khác

NHA59
Giá: Liên hệ
NHA54
Giá: Liên hệ
NHA91
Giá: Liên hệ
NHA41
Giá: Liên hệ
NHA14
Giá: Liên hệ
NHA75
Giá: Liên hệ
NHA31
Giá: Liên hệ
NHA06
Giá: Liên hệ