Trừu tượng - NHA64

*Tên sản phẩm :

   DÁNG XUÂN  

+Kích thước    :

   Cao 210cm x 45cm x 35cm

+Trọng lượng :  

   540kg

+Chất liệu       :   

   Cẩm thạch xámSản phẩm khác

NHA14
Giá: Liên hệ
NHA53
Giá: Liên hệ
NHA58
Giá: Liên hệ
NHA77
Giá: Liên hệ
NHA48
Giá: Liên hệ
NHA32
Giá: Liên hệ
NHA70
Giá: Liên hệ
NHA50
Giá: Liên hệ