Trừu tượng - NHA64

*Tên sản phẩm :

   DÁNG XUÂN  

+Kích thước    :

   Cao 210cm x 45cm x 35cm

+Trọng lượng :  

   540kg

+Chất liệu       :   

   Cẩm thạch xámSản phẩm khác

NHA67
Giá: Liên hệ
NHA19
Giá: Liên hệ
NHA65
Giá: Liên hệ
NHA30
Giá: Liên hệ
NHA27
Giá: Liên hệ
NHA24
Giá: Liên hệ
NHA75
Giá: Liên hệ
NHA46
Giá: Liên hệ