Trừu tượng - NHA03

*Tên sản phẩm : 

    DÁNG XUÂN   

+  Kích thước    :   

    Cao 180cm x 40cm x 25cm 

+  Trọng lượng  :   

     295kg

+  Chất liệu         :   

    Cẩm thạch hồng đenSản phẩm khác

NHA44
Giá: Liên hệ
NHA59
Giá: Liên hệ
NHA71
Giá: Liên hệ
NHA57
Giá: Liên hệ
NHA46
Giá: Liên hệ
NHA27
Giá: Liên hệ
NHA05
Giá: Liên hệ
NHA77
Giá: Liên hệ