Trừu tượng - NHA03

*Tên sản phẩm : 

    DÁNG XUÂN   

+  Kích thước    :   

    Cao 180cm x 40cm x 25cm 

+  Trọng lượng  :   

     295kg

+  Chất liệu         :   

    Cẩm thạch hồng đenSản phẩm khác

NHA53
Giá: Liên hệ
NHA48
Giá: Liên hệ
NHA31
Giá: Liên hệ
NHA77
Giá: Liên hệ
NHA15
Giá: Liên hệ
NHA84
Giá: Liên hệ
NHA10
Giá: Liên hệ
NHA68
Giá: Liên hệ