Trừu tượng - NHA03

*Tên sản phẩm : 

    DÁNG XUÂN   

+  Kích thước    :   

    Cao 180cm x 40cm x 25cm 

+  Trọng lượng  :   

     295kg

+  Chất liệu         :   

    Cẩm thạch hồng đenSản phẩm khác

NHA21
Giá: Liên hệ
NHA58
Giá: Liên hệ
NHA44
Giá: Liên hệ
NHA38
Giá: Liên hệ
NHA85
Giá: Liên hệ
NHA79
Giá: Liên hệ
NHA75
Giá: Liên hệ
NHA70
Giá: Liên hệ