Trừu tượng - NHA03

*Tên sản phẩm : 

    DÁNG XUÂN   

+  Kích thước    :   

    Cao 180cm x 40cm x 25cm 

+  Trọng lượng  :   

     295kg

+  Chất liệu         :   

    Cẩm thạch hồng đenSản phẩm khác

NHA43
Giá: Liên hệ
NHA62
Giá: Liên hệ
NHA31
Giá: Liên hệ
NHA51
Giá: Liên hệ
NHA10
Giá: Liên hệ
NHA16
Giá: Liên hệ
NHA49
Giá: Liên hệ
NHA57
Giá: Liên hệ