Trừu tượng - NHA03

*Tên sản phẩm : 

    DÁNG XUÂN   

+  Kích thước    :   

    Cao 180cm x 40cm x 25cm 

+  Trọng lượng  :   

     295kg

+  Chất liệu         :   

    Cẩm thạch hồng đenSản phẩm khác

NHA62
Giá: Liên hệ
NHA53
Giá: Liên hệ
NHA52
Giá: Liên hệ
NHA06
Giá: Liên hệ
NHA76
Giá: Liên hệ
NHA20
Giá: Liên hệ
NHA04
Giá: Liên hệ
NHA13
Giá: Liên hệ