Trừu tượng - NHA56

*Tên sản phẩm :

   TRỪU TƯỢNG SỐ 02 

+ Kích thước    :  

    Cao 150cm x 40cm x 30cm

+ Trọng lượng :  

    130kg

+ Chất liệu       :   

   Cẩm thạch xámSản phẩm khác

NHA07
Giá: Liên hệ
NHA54
Giá: Liên hệ
NHA19
Giá: Liên hệ
NHA61
Giá: Liên hệ
NHA39
Giá: Liên hệ
NHA27
Giá: Liên hệ
NHA38
Giá: Liên hệ
NHA04
Giá: Liên hệ