Thú các loại - NHD78 - TỲ HƯU

 

  * Tên sản phẩm:

 TỲ HƯU 

* Kích thước    :  

   Cao 120cm  x 110cm x 45cm (Tính cả đế)

* Trọng lượng :   

   450kg/1con

* Chất liệu       :   

  Cẩm thạch đen . đế cẩm thạch trắng   Sản phẩm khác

NHD29 - LÂN CỠI MÂY
Giá: Liên hệ
NHD104 - NGỰA ĐI
Giá: Liên hệ
NHD28 - LÂN RỒNG
Giá: Liên hệ
NHD84 - NGỰA ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD67 - BEO VỒ MỒI
Giá: Liên hệ
NHD70 - CHIM HẠC
Giá: Liên hệ
NHD39 - HEO ĐI
Giá: Liên hệ