Thú các loại - NHD35 - CỌP ĐI

*Tên sản phẩm :

  CỌP ĐI 

* Kích thước    :  

  Cao 105cm  x 190cm x 50cm 

* Trọng lượng :   

   650kg

* Chất liệu       :   

   Cẩm thạch đen đốmSản phẩm khác

NHD30 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ
NHD31 - SƯ TỬ NẰM
Giá: Liên hệ
NHD12 - CHÓ NGỒI
Giá: Liên hệ
NHD29 - LÂN CỠI MÂY
Giá: Liên hệ
NHD24 - NHÂN SƯ
Giá: Liên hệ
NHD07 - CHIM HẠC
Giá: Liên hệ