Thú các loại - NHD11 - SƯ TỬ ĐỰC CÁI

* Tên sản phẩm :

   SƯ TỬ  ĐỰC CÁI

+  Kích thước    :   

    Cao  155cm x 80cm x 40cm

+ Trọng lượng  :    

    1,100kg

+  Chất liệu        :     

     Cẩm thạch trắng   Sản phẩm khác

NHD20 - NHÂN SƯ
Giá: Liên hệ
NHD90 - GIA ĐÌNH KÉT
Giá: Liên hệ
NHD33 - GIA ĐÌNH KÉT
Giá: Liên hệ
NHD42 - RỒNG ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD70 - CHIM HẠC
Giá: Liên hệ
NHD81 - CỌP ĐI
Giá: Liên hệ
NHD38 - DÊ ĐỨNG
Giá: Liên hệ