Thú các loại - NHD74 - KÉT ĂN ĐÀO

* Tên sản phẩm : 

   KÉT ĂN ĐÀO 

* Kích thước    :  

  Cao 180cm  x  85cm x 60cm

* Trọng lượng :   

   450kg

* Chất liệu       :  

   Cẩm thạch cà rốt Sản phẩm khác

NHD84 - NGỰA ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD83 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ
NHD17 - TÉC KÈ
Giá: Liên hệ
NHD67 - BEO VỒ MỒI
Giá: Liên hệ
NHD69 - GẤU TÌM MỒI
Giá: Liên hệ
NHD89
Giá: Liên hệ