Thú các loại - NHD15 - SƯ TỬ NẰM

* Tên sản phẩm : 

  SƯ TỬ NẰM 

+ Kích thước      :   

   Cao 90cm x 170cm x 60cm

+ Trọng lượng    :   

    1, 200kg

+ Chất liệu           :    

    Cẩm thạch đỏSản phẩm khác

NHD72
Giá: Liên hệ
NHD45 - VOI XIẾC
Giá: Liên hệ
NHD84 - NGỰA ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD38 - DÊ ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD51 - VOI NẰM
Giá: Liên hệ
NHD104 - NGỰA ĐI
Giá: Liên hệ