Thú các loại - NHD31 - SƯ TỬ NẰM

* Tên sản phẩm : 

  SƯ TỬ NẰM 

+ Kích thước      :   

   Cao 90cm x 170cm x 60cm

+ Trọng lượng    :   

    1, 200kg

+ Chất liệu           :    

    Cẩm thạch đỏSản phẩm khác