Thú các loại - NHD32 - NGỰA ĐỨNG

* Tên sản phẩm : 

   NGỰA ĐỨNG   

* Kích thước    :

  Cao 50cm  x 50cm x 15cm 

* Trọng lượng :   

    40kg

* Chất liệu        :    

   Cẩm thạch hồng  Sản phẩm khác

NHD24 - NHÂN SƯ
Giá: Liên hệ
NHD12 - CHÓ NGỒI
Giá: Liên hệ
NHD28 - LÂN RỒNG
Giá: Liên hệ
NHD39 - TRÂU
Giá: Liên hệ
NHD20 - LÂN GÁC CỔNG
Giá: Liên hệ
NHD21 - KHỈ NGỒI
Giá: Liên hệ