Thú các loại - NHD84 - NGỰA ĐỨNG

* Tên sản phẩm : 

   NGỰA ĐỨNG   

* Kích thước    :

  Cao 50cm  x 50cm x 15cm 

* Trọng lượng :   

    40kg

* Chất liệu        :    

   Cẩm thạch hồng  Sản phẩm khác

NHD17 - TÉC KÈ
Giá: Liên hệ
NHD74 - KÉT ĂN ĐÀO
Giá: Liên hệ
NHD42 - RỒNG ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD90 - GIA ĐÌNH KÉT
Giá: Liên hệ
NHD99 - GIA ĐÌNH VOI
Giá: Liên hệ
NhD71 - CHÓ NGỒI
Giá: Liên hệ