Thú các loại - NHD30 - TỲ HƯU

* Tên sản phẩm : 

   TỲ HƯU  

* Kích thước    :

   Cao 60cm  x 90cm x 40cm 

* Trọng lượng :   

   130kg

* Chất liệu       :

   Cẩm thạch đỏSản phẩm khác

NHD29 - LÂN CỠI MÂY
Giá: Liên hệ
NHD26 - TÉC KÈ
Giá: Liên hệ
NHD33 - KÉT ĂN ĐÀO
Giá: Liên hệ
NHD38 - VOI NẰM
Giá: Liên hệ
NHD13 - DÊ ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD08 - GIA ĐÌNH VOI
Giá: Liên hệ
NHD24 - NHÂN SƯ
Giá: Liên hệ