Thú các loại - NHD83 - TỲ HƯU

* Tên sản phẩm : 

   TỲ HƯU  

* Kích thước    :

   Cao 60cm  x 90cm x 40cm 

* Trọng lượng :   

   130kg

* Chất liệu       :

   Cẩm thạch đỏSản phẩm khác

NHD38 - DÊ ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD86 - LÂN GÁC CỔNG
Giá: Liên hệ
NHD67 - BEO VỒ MỒI
Giá: Liên hệ
NHD01 - RỒNG NẰM
Giá: Liên hệ
NHD55 - LÂN GÁC CỔNG
Giá: Liên hệ
NHD34 - NGỰA HÝ
Giá: Liên hệ
NHD42 - RỒNG ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD37 - KHỈ NGỒI
Giá: Liên hệ