Thú các loại - NHD34 - NGỰA HÝ

*Tên sản phẩm : 

  NGỰA HÝ 

+ Kích thước   :    

   Cao 170cm x 90cm x 35cm

+ Trọng lượng :    

    850kg

+ Chất liệu        :   

    Cẩm vân đốmSản phẩm khác

NHD01 - RỒNG NẰM
Giá: Liên hệ
NHD20 - NHÂN SƯ
Giá: Liên hệ
NHD55 - LÂN GÁC CỔNG
Giá: Liên hệ
NHD39 - HEO ĐI
Giá: Liên hệ
NHD87 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ
NHD70 - CHIM HẠC
Giá: Liên hệ