Thú các loại - NHD37 - KHỈ NGỒI

* Tên sản phẩm : 

   KHỈ NGỒI 

+ Kích thước   : 

   Cao 100cm x 50cm x 40cm

+ Trọng lượng :  

   450kg

+ Chất liệu        :  

    Cẩm thạch đỏSản phẩm khác

NhD71 - CHÓ NGỒI
Giá: Liên hệ
NHD41 - TRÂU
Giá: Liên hệ
NHD99 - GIA ĐÌNH VOI
Giá: Liên hệ
NHD86 - LÂN GÁC CỔNG
Giá: Liên hệ
NHD45 - VOI XIẾC
Giá: Liên hệ
NHD28 - LÂN RỒNG
Giá: Liên hệ
NHD81 - CỌP ĐI
Giá: Liên hệ
NHD104 - NGỰA ĐI
Giá: Liên hệ