Maria - Jesu - Thiên thần - NHG65 - MARIA & THÁNH

+ Kích thước :

   Cao.165cm  x 65cm x 50cm

+ Trọng lượng   :
 
   450kg

+ Chất liệu :

   Đá cẩm thạch trắng  


Sản phẩm khác

NHG16 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG07 - MARIA & JESUS
Giá: Liên hệ
NHG03 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG66 - MARIA
Giá: Liên hệ
NHG67 - THIÊN THẦN
Giá: Liên hệ
NHG06 - MARIA
Giá: Liên hệ
NHG19 - JESU CỨU THẾ
Giá: Liên hệ