Maria - Jesu - Thiên thần - NH66 - THÁNH GIÁ

+ Kích thước :
  Cao 220cm x 200cm x 60cm

+ Trọng lượng :
   850kg

+ Chất liệu :
   Cẩm thạch trắng


Sản phẩm khác

NHG67 - THIÊN THẦN
Giá: Liên hệ
NHG10 - MARIA
Giá: Liên hệ
NHG22 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG66 - MARIA
Giá: Liên hệ
NHG06 - MARIA
Giá: Liên hệ
NHG68- GABRIEL
Giá: Liên hệ
NHG03 - JESUS
Giá: Liên hệ