Maria - Jesu - Thiên thần - NH66 - THÁNH GIÁ

+ Kích thước :
  Cao 220cm x 200cm x 60cm

+ Trọng lượng :
   850kg

+ Chất liệu :
   Cẩm thạch trắng


Sản phẩm khác

NHG22 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG15 - MARIA & JESU
Giá: Liên hệ
NHG19 - JESU CỨU THẾ
Giá: Liên hệ
NHG11 - MARIA CHẮP TAY
Giá: Liên hệ
NHG16 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG68- GABRIEL
Giá: Liên hệ
NHG21 - JESUS
Giá: Liên hệ