Maria - Jesu - Thiên thần - NHG67 - THIÊN THẦN

+ Kích thước :
   Cao 145cm x 90cm x 55cm

+ Trọng lượng :
    450kg

+Chất liệu :
  Cẩm thạch trắng
   


Sản phẩm khác

NHG65 - MARIA & THÁNH
Giá: Liên hệ
NHG01 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG07 - MARIA & JESUS
Giá: Liên hệ
NH66 - THÁNH GIÁ
Giá: Liên hệ
NHG10 - MARIA
Giá: Liên hệ
NHG15 - MARIA & JESU
Giá: Liên hệ
NHG08 - JESUS
Giá: Liên hệ