Maria - Jesu - Thiên thần - NHG67 - THIÊN THẦN

+ Kích thước :
   Cao 145cm x 90cm x 55cm

+ Trọng lượng :
    450kg

+Chất liệu :
  Cẩm thạch trắng
   


Sản phẩm khác

NHG03 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG66 - MARIA
Giá: Liên hệ
NHG08 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG16 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG06 - MARIA
Giá: Liên hệ
NHG22 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG19 - JESU CỨU THẾ
Giá: Liên hệ
NHG21 - JESUS
Giá: Liên hệ