Maria - Jesu - Thiên thần - NHG68- GABRIEL

+Kích thước :
  Cao 185cm x 130cm x 70cm

+Trọng lượng :
  880kg

+ Chất liệu :
   Đá  cẩm thạch trắng 


Sản phẩm khác

NHG19 - JESU CỨU THẾ
Giá: Liên hệ
NHG65 - MARIA & THÁNH
Giá: Liên hệ
NHG15 - MARIA & JESU
Giá: Liên hệ
NH66 - THÁNH GIÁ
Giá: Liên hệ
NHG06 - MARIA
Giá: Liên hệ
NHG67 - THIÊN THẦN
Giá: Liên hệ
NHG16 - JESUS
Giá: Liên hệ