Maria - Jesu - Thiên thần - NHG66 - MARIA

+ Kích thước :
   Cao 210cm x 90cm x 60cm 

+ Trọng lượng :
    850kg

+ Chất liệu :
Cẩm thạch trắng


Sản phẩm khác

NHG67 - THIÊN THẦN
Giá: Liên hệ
NHG08 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG03 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG65 - MARIA & THÁNH
Giá: Liên hệ
NHG22 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG19 - JESU CỨU THẾ
Giá: Liên hệ
NHG68- GABRIEL
Giá: Liên hệ