Maria - Jesu - Thiên thần - NHG66 - MARIA

+ Kích thước :
   Cao 210cm x 90cm x 60cm 

+ Trọng lượng :
    850kg

+ Chất liệu :
Cẩm thạch trắng


Sản phẩm khác

NHG22 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG16 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG07 - MARIA & JESUS
Giá: Liên hệ
NHG06 - MARIA
Giá: Liên hệ
NHG08 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG65 - MARIA & THÁNH
Giá: Liên hệ