Tin tức & Sự kiện

THI CÔNG & LẮP ĐẶT TẠI ĐỈNH BÀ NÀ NÚI CHÚA - ĐÀ NẴNG
Thi công và lắp đặt tượng DI LẶC ngồi cao 260cm , cẩm thạch trắng và một số công trình tại đền thờ BÀ CHÚA do BANA HILLS - SUN GROUP đặt năm 2011, thời gian thi công là 6 tháng.

 Phật Di Lặc trước Đền Thờ Bà Chúa Thượng Ngà do CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC ĐÁ NGUYỄN HÙNG ĐIÊU KHẮC


Quanh cảnh toàn bộ công trình bằng đá do CƠ SỞ NGUYỄN HÙNG thi công