Tin tức & Sự kiện

THI CÔNG TƯỢNG ĐÀI Tỉnh SEKONG - LÀO
Công trình tượng đài tại tỉnh SeKong - Lào, thi công năm 2010, công trình bằng đá granite cao 9m , xung quanh trang trí toàn bằng đá granite , thời gian thi công 4 tháng
 

Hình ảnh khu tượng đài