Tin tức & Sự kiện

TƯỢNG 4 TỔNG THỐNG MĨ CỠ NGƯỜI THẬT
Các bức tượng TỔNG THỐNG MĨ cao 180cm , thêm phần đế cao 90cm do công viên nghĩa trang  ở GA- MĨ đặt vào năm 2011 được hoàn thành trong vòng 6 tháng